Ceskaprirovnani.cz - největší databáze přirovnání na internetu

Právní doložka

Osobní údaje

Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky. Veškeré získané údaje budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně.

Copyright

Licence, kterou server používá, umožňuje uživatelům volné využití obsahu ve stejném duchu jako svobodný software. Tento princip, označovaný jako copyleft, umožňuje používat, kopírovat, upravovat či redistribuovat obsah serveru, pokud tyto odvozené verze poskytují stejnou svobodu ostatním.

Pokud není uvedeno jinak, je povoleno obsah šířit (kopírovat, distribuovat a sdělovat ve řejnosti), upravovat (pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v j iných dílech) za těchto podmínek:

Zachováte licenci — Pokud toto dílo jakkoliv upravíte nebo použijete ve své m díle, smíte takto vzniklé dílo šířit pouze pod stejnou nebo slučitelnou li cencí.

Další práva touto licencí nejsou dotčena: volná užití díla, zákonné licence ani jiná zákonná omezení autorského práva, osobnostní práva autora, případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.

Odpovědnost za informace

Tento server je vytvářen seskupením dobrovolníků a dovoluje komukoli s p řipojením k Internetu a webovým prohlížečem měnit její obsah. Proto prov ozovatel upozorňuje, že nic, co zde naleznete, nemuselo být zkontrolován o a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojen ý s provozovatelem nemůže být a není zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací získaných prostřednictvím provozovaného serveru, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku , vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

prdel smích pata zadnice podpáždí ústa zvíře nohy oči šikovnost počasí nenápadný síla hlava drzost opilost barva pohlreich zuby ostatní části těla úd nadrženost uši množství jasný
Právní doložka | Poslední hledané výrazy
rss | mapa stránek
© Ceskaprirovnani.cz 2011 - 2024 Licence Creative Commons
ceskaprirovnani.cz, jejímž autorem je Pavel Batko, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported .